BekendmakingVerkopen van ijs

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Een ventvergunning voor 2013 voor het venten met Italiaans schepijs op 2 dagen van de week.

Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 12 december 2012
Bezwaar t/m: 23 januari 2013

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 19 december 2012 tot en met 30 januari 2013 tenzij anders vermeld. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

 

 

Informatie