BekendmakingVerlagen grondwaterstand

Zijlkwartier

Verlagen van de grondwaterstand en bestratingswerkzaamheden (2014-0194-OG01)
Locatie: Zijloordkade, Meijelaan, Steenbakkerslaan, Pinksterbloem
Datum ontvangst: 11 november 2014
Uiterlijke beslisdatum: 16 februari 2015

Informatie