BekendmakingVerlagen grondwaterstand

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Zijlkwartier

Verlagen van de grondwaterstand en bestratingswerkzaamheden (2014-0194-OG01)
Locatie: Zijloordkade, Meijelaan, Steenbakkerslaan, Pinksterbloem
Datum besluit: 27 januari 2015 

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 28 januari tot en met 11 maart 2015 tenzij anders vermeld.

Informatie