BekendmakingVerleend apv-vergunning

APV-vergunning, verleend

Kerkwijk
Een incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van voedsel op 27 april van 0.900 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Hoofdstaat 11
Datum melding                : 7 maart 2019

Ouderzorg
Driehoeks reclameborden voor een boekenmarkt op 17 en 18 mei in de Scheppingskerk in de periode van 3 mei t/m 17 mei 2019
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 22 maart 2019

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie