BekendmakingVerleende APV-vergunnigen week 30 (2020)

Verleende APV-vergunningen

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 driehoekreclameborden voor een energiecampagne vanuit de gemeente Leiderdorp in de periode van 20 augustus 2020 tot en met 2 september 2020.

Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 14 juli 2020

Weteringpark
Een incidentele standplaatsvergunning voor de uitgifte van vlees op 30 en 31 juli 2020 of 31 juli en 1 augustus 2020

Locatie: Einde parkeerplaats Boomgaardlaan
Datum besluit: 14 juli 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie