BekendmakingVerleende APV-vergunning collectevergunning Stichting Dierentehuizen Leiden en omstreken periode van 14 t/m 20 mei 2017

Leiderdorp
Collectevergunning in de periode van 14 t/m 20 mei 2017 door Stichting Dierentehuizen Leiden en omstreken
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 3 maart 2016

De bezwarentermijn van de verleende vergunningen loopt van 7 maart 2016 tot 18 april 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland