BekendmakingVerleende APV-vergunning geluidshinder door bouwwerkzaamheden

Engelendaal

Veroorzaken van geluidshinder door bouwwerkzaamheden (frezen en leggen van asfalt) in de avond tussen 19:00 – 06:00 uur aan de Engelendaal op:

 • 8 april - 09 april 2015         Kruising Engelendaal / Rietschans 
 • 13 april -14 april 2015        Engelendaal tussen de kruising Rietschans - Oosterschans
 • 22 april - 23 april 2015       Kruising Engelendaal / Persant Snoepweg
 • 23 april -  24 april 2015      Kruising Engelendaal / Persant Snoepweg
 • 1 mei -  2 mei 2015            Kruising Engelendaal / Persant Snoepweg
 • 11 mei - 12 mei 2015         Engelendaal tussen de kruising Oosterschans - Vronkenlaan
 • 15 juni - 16 juni 2015         Engelendaal tussen de kruising Vronkenlaan - Berendrecht.

Datum besluit: 8 april 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 16 april tot en met 28 mei 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal  Leiderdorp Nederland en op Rietschans  Leiderdorp Nederland en op Oosterschans  Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg  Leiderdorp Nederland en op Vronkenlaan  Leiderdorp Nederland en op Berendrecht  Leiderdorp Nederland