BekendmakingVerleende APV-vergunning huis-aan-huiscollecte de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Heel Leiderdorp

Huis-aan-huiscollecte in de periode van 24 tot en met 29 augustus 2015 voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Locatie: heel Leiderdorp

Datum besluit: 15 juni 2015

Bezwaar t/m: 28 juli 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland