BekendmakingVerleende APV-vergunning incidentele standplaatsvergunning uitgifte vlees

Kalkhaven
Incidentele standplaatsvergunning voor de uitgifte van vlees op donderdag 24 september 2015 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: parkeerplaats einde Boomgaardlaan
Datum besluit: 17 september 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 18 september tot 30 oktober 2015 tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan   Leiderdorp Nederland