BekendmakingVerleende APV-vergunning incidentele standplaatsvergunning verkoop stroopwafels door Scouting op zaterdag 12 maart 2016

Heel Leiderdorp
Incidentele ventvergunning voor de verkoop van stroopwafels door Scouting Van der Does Liethorp op zaterdag 12 maart 2016
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 4 februari 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 11 februari tot en met 24 maart 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland