BekendmakingVerleende APV-vergunning innemen en aanleggen terras Bel Air Diner

Winkelhof
Innemen en aanleggen van een terras voor Bel Air Diner
Locatie: Reaal 1
Datum besluit: 23 juni 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 30 juni tot en met 11 augustus 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Reaal 1  Leiderdorp Nederland