Bekendmakingverleende APV-vergunning innemen standplaats

  
Verleende APV-vergunning 

- Voor het innemen van een standplaats aan de Statendaalder op zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur voor de verkoop van zuivel in 2010.

 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp