BekendmakingVerleende APV-vergunning kermis Amaliaplein

Verleende APV-vergunning

Voor het organiseren van een kermis op het Amaliaplein op de volgende data:

dinsdag 26 april van 13:30 tot 23:00 uur

woensdag 27 april van 13:30 tot 23:00 uur

donderdag 28 april van 13:30 tot 23:00 uur

vrijdag 29 april van 13:30 tot 23:00 uur

zaterdag 30 april van 10:00 tot 23:30 uur;

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Amaliaplein   Leiderdorp Nederland