BekendmakingVerleende APV-vergunning ontheffing voor plaatsen kampeermiddel in november/december 2016

Vogelwijk
Ontheffing voor het plaatsen van een kampeermiddel in november en december 2016
Locatie: parkeerplaats Kwikstaartplein
Datum besluit: 31 maart 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 7 april tot 19 mei 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kwikstaartplein   Leiderdorp Nederland