BekendmakingVerleende APV-vergunning organisatie kleine markt

Elizabethhof

Organiseren van een kleine markt

Locatie: Simon Smitweg 1

Datum besluit: 22 april 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg  1  Leiderdorp Nederland