BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren 45e Avond4Daagse

Heel Leiderdorp
Het organiseren van de 45e Avond4Daagse in de periode van 6 tot en met 9 juni 2016
Locatie: diverse routes door heel Leiderdorp
Datum besluit: 31 mei 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 2 juni 2016 tot 14 juli 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland