BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren aubade

Winkelhof

Organiseren van een aubade

Locatie: plein Statendaalder

Datum besluit: 8 april 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland