BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren bevrijdingsfeest

Ouderzorg

Organiseren van een bevrijdingsfeest op 5 mei 2015

Locatie: park de Houtkamp

Datum: 12 februari 2015

Datum besluit: 15 april 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 16 april tot en met 28 mei 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland