BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren Dag van het Park 29 mei 2016

Ouderzorg
Organiseren van de Dag van het Park op 29 mei 2016
Locatie: Park De Houtkamp
Datum besluit: 22 januari 2016
De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 28 januari tot en met 10 maart 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Park De Houtkamp   Leiderdorp Nederland