BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren evenement Koningsdag bij Hofplein

Winkelhof
Organiseren van het evenement Koningsdag bij Hofplein op 27 april 2016 van 12.00-19.00 uur
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 20 april 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 21 april tot 2 juni 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Plein Statendaalder   Leiderdorp Nederland