BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren jaarlijkse avondvierdaagse

Leiderdorp

Organiseren van de jaarlijkse avondvierdaagse op 1 t/m 4 juni 2015

Locatie: heel Leiderdorp

Datum besluit: 28 mei 2015

Bezwaar t/m: 10 juli 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland