BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren jaarlijkse El Cid/Watersportfeest op 16 augustus

Driegatenbrug

Organiseren van het jaarlijkse El Cid/Watersportfeest op 16 augustus 2016 van 20:00-02:00 uur

Locatie: Zijlstroom 137

Datum besluit: 11 juli 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 14 juli 2016 tot en met 25 augustus 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom 137  Leiderdorp Nederland