BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren jubileumconcert

Houtkamp

Organiseren van een jubileumconcert op 5 juli 2015 van 13:00 – 16:00 uur

Locatie: Park de Houtkamp

Datum besluit: 11 juni 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 12 juni tot en met 24 juli 2015, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland