BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren midzomerloop

Leiderdorp

Organiseren van de midzomerloop

Locatie: Leiderdorp

Datum besluit: 18 mei 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 21 mei tot en met 2 juli 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland