BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren Molen- en Merentocht 2016

Leiderdorp
Organiseren van de Molen- en Merentocht in 2016
Locatie: Dwarswatering en de Does
Datum besluit: 13 januari 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 21 januari tot 3 maart 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dwarswatering   Leiderdorp Nederland en op De Does   Leiderdorp Nederland