BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren musical van 10 t/m 12 december 2015

Ouderzorg
Organiseren van een musical op 10 t/m 12 december 2015
Locatie: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2
Datum besluit: 18 november 2015
Bezwaar t/m: 31 december 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Poelgeestlaan 2  Leiderdorp Nederland