BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren stille tocht

Ouderzorg

Organiseren van een stille tocht op 4 mei 2015

Locatie: begraafplaats Hoogmadeseweg

Datum besluit: 15 april 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 16 april tot en met 28 mei 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg   Leiderdorp Nederland