BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren van de 33e Northwave Asopos Driekamp op zaterdag 4 juni 2016

Driegatenbrug
Organiseren van de 33e Northwave Asopos Driekamp op zaterdag 4 juni 2016
Locatie: Zijlstroom 137 en op/langs de Dwarswatering
Datum besluit: 3 mei 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 5 mei tot 16 juni 2016.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom 137  Leiderdorp Nederland en op Dwarswatering   Leiderdorp Nederland