BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren van de Leiden Marathon op zondag 22 mei 2016

Heel Leiderdorp
Organiseren van de Leiden Marathon op zondag 22 mei 2016
Locatie: diverse locaties
Datum besluit: 3 mei 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 5 mei tot 16 juni 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland