BekendmakingVerleende Apv-vergunning organiseren van een Bevrijdingstaptoe

Bloemerd

Organiseren van de Bevrijdingstaptoe 2017 op 7 mei 2017 van 07.00 tot 17.00 uur.

Locatie: Bloemerd 2

Datum besluit: 4 mei 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 11 mei 2017 tot 22 juni 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Wilt u een vergunning inzien? Mail dan naar info@leiderdorp.nl.

 

Informatie