BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren van een markt

Elizabethhof

Organiseren van een markt op 23 april 2015 van 10:00 – 15:30 uur

Locatie: Simon Smitweg 1

Datum besluit: 22 april 2015

 

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 23 april tot en met 4 juni 2015, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg  1  Leiderdorp Nederland