BekendmakingVerleende APV-vergunning overnachten studenten bij Scouting van der Does Liethorp 22-08 t/m 02-09

Kalkhaven

Voor het overnachten door studenten bij Scouting Van der Does Liethorp in de periode van 22 augustus t/m 2 september 2016

Locatie: Boomgaardlaan 24

Datum beluit: 7 juli 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 14 juli 2016 tot en met 25 augustus 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 24  Leiderdorp Nederland