BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen 10 driehoekige reclameborden campagne open dag Schouwenhove

Leiderdorp
Plaatsen van 10 driehoekige reclameborden voor een campagne van een open dag Schouwenhove
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 3 maart 2016

De bezwarentermijn van de verleende vergunningen loopt van 7 maart 2016 tot 18 april 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland