BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen 10 driehoekige reclameborden Polderdag

Leiderdorp
Plaatsen van 10 driehoekige reclameborden voor de aankondiging van de Polderdag
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 8 maart 2016

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 17 maart tot en met 28 april 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland