BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen 10 driehoeksreclameborden voor open dag serviceflat Schouwenhove

Heel Leiderdorp
Plaatsen van 10 driehoeksreclameborden voor de aankondiging van de open dag van serviceflat Schouwenhove
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 21 april 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 28 april tot 9 juni 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland