BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen 6 spandoeken Christa Mensert Memorial Ride

Heel Leiderdorp
Plaatsen van 6 spandoeken met de aankondiging van de Christa Mensert Memorial Ride
Locatie: diverse locaties
Datum besluit: 18 juli 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 21 juli 2016 tot 1 september 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland