BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen driehoekige reclameborden Leiden Culinair

Heel Leiderdorp
Voor het plaatsen van driehoekige reclameborden met de aankondiging van Leiden Culinair
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 2 juni 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 9 juni tot en met 21 juli.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland