BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen driehoekige reclameborden open dagen ROC Leiden

Leiderdorp
Plaatsen van driehoekige reclameborden voor de aankondiging van de open dagen van ROC Leiden
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 21 januari 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 28 januari tot en met 10 maart 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland