BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen driehoekreclameborden

Leiderdorp

Plaatsen van driehoekreclameborden t.b.v. Hogeschool Leiden

Locatie: Persant Snoepweg, Engelendaal

Datum besluit: 15 april 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 23 april tot en met 4 juni 2015, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland en op Engelendaal   Leiderdorp Nederland