BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen driehoeksreclameborden kaartverkoop Stadspodia Leiden

Leiderdorp
Plaatsen van driehoeksreclameborden met de aankondiging van kaartverkoop Stadspodia Leiden
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 7 april 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 14 april tot en met 26 mei 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland