BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen driehoeksreclameborden Protestantse Gemeente Leiderdorp

Leiderdorp
Plaatsen van driehoeksreclameborden met aankondigingen van diverse activiteiten van de Protestantse Gemeente Leiderdorp
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 7 april 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 14 april tot en met 26 mei 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland