BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen kampeermiddel in november/december 2015

Ouderzorg
Het plaatsen van een kampeermiddel in de maanden november en december 2015
Locatie: achterzijde Albert Heijn (winkelcentrum Santhorst)
Datum besluit: 29 oktober 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 31 oktober tot 14 december 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winkelcentrum Santhorst   Leiderdorp Nederland