BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen reclameborden

Leiderdorp

Plaatsen van reclameborden t.b.v. Polderdag

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg

Datum besluit: 31 maart 2015

Bezwaar t/m: 13 mei 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland