BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen tijdelijke reclameborden

Leiderdorp
Plaatsen van reclameborden in de periode van 10 t/m 24 december 2015
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 8 december 2015
Bezwaar t/m: 20 januari 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland