BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen van driehoeks reclameborden

Leiderdorp

Plaatsen van driehoeks reclameborden

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg

Datum besluit: 8 april 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 16 april tot en met 28 mei 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland