BekendmakingVerleende APV-vergunning Scouting Leiderdorp 2 tm 3 september 2011

Verleende APV-vergunning

Voor het organiseren van kennismakingsdagen voor studenten van 2 t/m 3 september op het terrein van Scouting Leiderdorp gelegen aan de Boomgaardlaan

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan   Leiderdorp Nederland