BekendmakingVerleende APV-vergunning seizoenstandplaats verkoop oliebollen november/december 2016

Ouderzorg
Seizoenstandplaats voor de verkoop van oliebollen in november en december 2016
Locatie: Van Diepeningenlaan/winkelcentrum Santhorst
Datum besluit: 23 december 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 7 januari tot en met 18 februari 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland