BekendmakingVerleende APV-vergunning uitvoeren werkzaamheden kabels en/of leidingen

Leiderdorp

Het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie: Resedastraat / van der Geerstraat

Datum besluit: 18 mei 2015

 De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 21 mei tot en met 2 juli 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Resedastraat   Leiderdorp Nederland en op van der Geerstraat   Leiderdorp Nederland