BekendmakingVerleende APV-vergunning uitvoeren werkzaamheden kabels en/of leidingen

Ouderzorg

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie:  van der Valk Boumanweg nabij 184

Datum besluit: 22 april 2015

 

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 23 april tot en met 4 juni 2015, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op van der Valk Boumanweg 184  Leiderdorp Nederland