BekendmakingVerleende APV-vergunning uitvoeren werkzaamheden kabels/leidingen

Buitenhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen

Locatie: Kruising Wilhelminastraat - Mauritssingel

Datum besluit: 19 mei 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 21 mei tot en met 2 juli 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Wilhelminastraat   Leiderdorp Nederland en op Mauritssingel   Leiderdorp Nederland